Материали 1-10 от 27

Произходът на Кирил и Методий в България 18 стр.

Произходът на Кирил и Методий в България

Кирил и Методий са едни от най-видните представители на книжовността. Те създават българската азбука още преди редица векове и благодарение на тяхната дейност се оставя силен отпечатък върху културния живот в България...
nerven
0 0
Образът на Людмила Живкова и нейната роля по времето на социализма 10 стр.

Образът на Людмила Живкова и нейната роля по времето на социализма

Личността на Людмила Живкова несъмнено е феномен в съвременната българска история – за това вече се говори достатъчно подробно и разностранно по време на днешната ни конференция...
cblock
0 0
Храмове от нашите земи - българските манастири сравнителен анализ на манастирите в Северна България и манастирите в Софийско XV-XVII в 73 стр.

Храмове от нашите земи - българските манастири (сравнителен анализ на манастирите в Северна България и манастирите в Софийско XV-XVII в.)

Оцелелите през първите векове на робството манастирски обители се превръщат в съкровищници на книжовни и културни ценности, в пазители на народността и крепители на българския дух...
messi
0 0
Извънстоличните манастири от епохата на Второто българско царство Сравнително изследване върху манастири от югозападните предели на българското царство 54 стр.

Извънстоличните манастири от епохата на Второто българско царство. Сравнително изследване върху манастири от югозападните предели на българското царство.

Акцентът се поставя върху анализ на манастирите като се използва констативния метод, т.е. без излишни коментари, които са предмет на следващ етап на изследване, да се даде историческа справка, където това е възможно, архитектурен план...
rusev02
0 0
Облик и характер на костюма на населението на Средновековна България в периода на второто царство Наблюдения върху Средновековния текстил по археологически и иконографски данни 80 стр.

Облик и характер на костюма на населението на Средновековна България в периода на второто царство. Наблюдения върху Средновековния текстил по археологически и иконографски данни.

Народното облеклото е художествена изява на българите. То представлява значителен дял от националната ни култура. В процеса на своето развитие българското облекло е приемало елементи от облеклото на траки и прабългари, както и други влияния...
daniche90
0 0
Йорданка Филаретова и благотворителността във възрожденска и следосвобожденска София 104 стр.

Йорданка Филаретова и благотворителността във възрожденска и следосвобожденска София

Целта на анализа е в цялостност проследяване на благотворителното дело в България и в частност в София, като акцента на анализа цели на база историческия преглед на живота на Йорданка Филаретова...
aronn
0 0