Материали 1-10 от 20

Съдебна реформа на правителството на БЗНС 10 стр.

Съдебна реформа на правителството на БЗНС

Съдебната реформа на БЗНС се проявява в приемането на закони, с които се цели да се поевтини правораздаването, да се ускори решаването на гражданските и наказателни дела, като същевременно се утвърждава добро правосъдие...
nerven
0 0
Правораздаването в антична Гърция и древен Рим 10 стр.

Правораздаването в антична Гърция и древен Рим

Обръщайки се към правото в древна Гърция трябва да упоменем, че то е право от европейски тип. Последното означава, че то носи в себе си индивидуалистичен характер, за разлика от древноизточното право, което носи колективистичен характер...
daniche90
0 0
Закон за предпазен конкордат 12 стр.

Закон за предпазен конкордат

Законът дава право на всеки търговец, който е спрял или се намира в опасност да спре своите плащания, да поиска от компетентния за обявяването му в несъстоятелност съд, да открие производство по сключването на предпазен конкордат....
dannyboy
0 0
История на Ирландия 35 стр.

История на Ирландия

Ирландия, известна още като Ейре, е държава в Северозападна Европа. Допреди две-три десетилетия Европа малко знаеше за Ирландия. Нейното име след дълго забвение привлича вниманието на Европа и света...
cblock
4 0