Материали 1-10 от 110

Съвременни алтернативи за развитие на логистиката в национален и международен аспект 11 стр.

Съвременни алтернативи за развитие на логистиката в национален и международен аспект

Логистиката има за основна цел постигането на оптималната организация на процесите, доставката на необходими ресурси в точно време и място при зададените предварително количество и качество с минимални разходи...
ivan40
0 0
Стопанска логистика на фирма 11 стр.

Стопанска логистика на фирма

В съвременното динамично общество бизнес концепцията за нарастващото значение на логистичните процеси се превръща в изключително актуална тема поради увеличаващата се комплексност на снабдяването на организациите...
aronn
0 0
Логистика и зелени технологии иновации 10 стр.

Логистика и зелени технологии (иновации)

Логистиката е наука, която се развива преди стотици години, основно в периода на военните действие, както и управлението. Ролята, която заема логистиката в развитието на пазарите, е изключително голяма...
messi
0 0
Логистика и зелени технологии 6 стр.

Логистика и зелени технологии

Логистиката професия която се занимава с управление на хора материали и енергия. Най често се реализира света на бизнеса но се среща и много други области. Една от най точните тълкование за нея дава бизнес факултета на оксфордския университет...
messi
0 0
Предизвикателства пред изграждането на логистична система в България 108 стр.

Предизвикателства пред изграждането на логистична система в България

Логистиката се разглежда като метод на координация на дейностите в съвременните условия. Тя предоставя на ръководството на фирмата научно обосновани методи за повишаване...
gecata_maina
0 0