Материали 1-10 от 299

 Употребата на алкохол сред младото поколение на България 9 стр.

Употребата на алкохол сред младото поколение на България

Проблемът с ранната и рискова употреба на алкохол от юношите е изключително сериозен в България. Естествено е той да стане обект на обществена тревога, приоритетна държавна грижа и ефективна целева политика.
Vania70
0 0
Курсова работа по организация на социалните предприятия 14 стр.

Курсова работа по организация на социалните предприятия

Зелени балкани е водеща организация в областта на опазването на редки видове и местообитания в България. Организацията е основана през 1988 година и е най-старата природозащитна НПО в България...
dannyboy
0 0
Проучване общественото мнение относно дейността на полицията 12 стр.

Проучване общественото мнение относно дейността на полицията

Настоящото изследване обхваща 10 човека като целта е да се направи анализ на общественото мнение относно дейността на полицията. Интервюирани са 10 пълнолетни български граждани от различни населени места...
the_magicer
0 0
Въведение в социалното поведение 25 стр.

Въведение в социалното поведение

Съдържанието на понятието социално поведение е изключително сложно и богато на съдържание. Концепцията на автора, изложена в книгата "въведение в социалното поведение" е в няколко аспекта...
messi
0 0
Феноменът quotдецата от на улицатаquot в България 141 стр.

Феноменът – "децата от (на) улицата" в България

Феноменът – "децата от (на) улицата" не е нов за Европа. В годините между Първата и Втора световни войни полският педагог К. Писика е започнал да работи с децата, които живеят на улицата...
ndoe
0 0