Материали 1-10 от 3

Създаване и изследване на симулационен модел на цялостна телекомуникационна мрежа с комутация на канали 72 стр.

Създаване и изследване на симулационен модел на цялостна телекомуникационна мрежа с комутация на канали

Oбразователните и изследователските цели на дипломната работа са: да се задълбочат познанията, свързани с приложения на теорията на системи за масово обслужване (TMO) в областта на телекомуникациите...
messi
3 0