Материали 11-20 от 1171

Двойнствен-симплекс методАнализ на задачата на линейното оптимиране 9 стр.

Двойнствен-симплекс метод.Анализ на задачата на линейното оптимиране

Добра курсова работа с отлична оценка. Двойственият симплекс метод е разработен от Лемке през 1954 г. зарешаване на линейни задачи, при които се налага добавяне на новиограничения, след като преди това е било намерено оптимално решение.
donio
0 0