Материали 1-10 от 4

Повишаване на производителността на труда във фирма 6 стр.

Повишаване на производителността на труда във фирма

Производителността на труда е един от най-важните показатели, характеризиращи ефективността от използването на човешкия труд при осъществяване на производствено-стопанската дейност на предприятието...
the_magicer
0 0
Конкурентоспособност на компания за пиво 9 стр.

Конкурентоспособност на компания за пиво

Компанията е наследник на стари пивоварни традиции с над 100-годишна история. Компанията се утвърждава като българската марка еталон за българите. През последните години производството и продажбите се движат с възходящо развитие и...
silviQ
18 1
Анализ на система за фирмена сигурност на фирма 8 стр.

Анализ на система за фирмена сигурност на фирма

Фирмената сигурност е комплекс от взаимно свързани мероприятия и дейности. Всичко трябва да е предварително обмислено и разработено като единна система – наречена "Концепция за сигурност на фирмата"...
nerven
10 1
Анализ на системата за фирмена сигурност във фирма 7 стр.

Анализ на системата за фирмена сигурност във фирма

Информацията е един от най-важните активи на една организация. Широкото прилагане на информационни технологии във всички сфери на бизнеса обуславя наличието на множество технологични рискове по отношение на информационната сигурност...
loli
10 1