Материали 1-10 от 2

Развитие на индустриалните отношения в България 12 стр.

Развитие на индустриалните отношения в България

Края на 19 началото на 20 век и отразява борбата за по-добри условия на труд и заплащане, синдикално организиране и водене на колективни преговори със следствие сключване на колективни трудови договори. Първите стъпки за обединяване на работниците...
ivan40
3 1