Материали 1-10 от 4

Българският периодичен печат през Възраждането 26 стр.

Българският периодичен печат през Възраждането

Българският периодичен печат се създава през 40-те години, когато се появяват необходимите предпоставки: политически условия, издигане на просветното равнище и грамотността, създаване на навика за четене, поща и печатници...
aronn
46 6
Иван Вазов - Епопея на забравените 7 стр.

Иван Вазов - "Епопея на забравените"

Емоционално-патетичната прослава на най-бележитите личности и събития от епохата на Българското възраждане,съдържащи се във Вазовия цикъл оди "Епопея на забравените",няма налог в българската литература...
mOn
3 0