Материали 1-10 от 1190

Учениците със специални образователни потребности и тяхната пълноценна интеграция в класа 5 стр.

Учениците със специални образователни потребности и тяхната пълноценна интеграция в класа

Понятието специални образователни потребности е определено в нормативните актове на Министерството на образованието и науката. СОП могат да имат деца, които срещат различни затруднения в обучението си, поради
messi
0 0
СТРАТЕГИИ В БОРСОВАТА ТЪРГОВИЯ 19 стр.

СТРАТЕГИИ В БОРСОВАТА ТЪРГОВИЯ

Борсата е високо организиран пазар, който е възникнал на определен етап от развитието на стоково-паричната размяна. Развитието на борсата е зависимо от законово регламентирани или обичайни приети правила и процедури.
messi
0 0
Фирмена стратегия и конкурентоспособност на кк Албена АД 22 стр.

„Фирмена стратегия и конкурентоспособност на кк Албена АД”

От възникването си през 60-те години на XX век до днес концепцията за стратегическо планиране непрекъснато се развива и обогатява, следвайки стремежът да се предлагат нови идеи в отговор на все по-усложняващата се и динамична бизнес среда.
messi
0 0