Материали 1-10 от 15

Резюме на книгата quotЯворов и Лора Мистерията на една гибелquot книга първа quotРеволвер и любовquot 9 стр.

Резюме на книгата "Яворов и Лора. Мистерията на една гибел", книга първа: "Револвер и любов"

Чрез своя документално-публицистичният роман, доц. д-р Коларов ни представя една по различна гледна точка за живота, творчеството и личността на един гениален автор и изключителен човек...
aronn
0 1
Кросмедия в медиите 6 стр.

Кросмедия в медиите

Продължителните и ставащи все по-интензивни във времето технологически открития и тяхното бързо разпространение във все по-големи групи от обществото предполагат развитие и промяната както на самите технологии(спореднуждите на аудиторията), така и на съзн
silviQ
6 1
Електронните медии и Интернет като форма за обществена комуникация 5 стр.

Електронните медии и Интернет като форма за обществена комуникация

Web-списанията нямат печатен еквивалент. Малко са на брой, използването им е безплатно, издържат се чрез реклами. Най-утвърденото Web-списание е Slate, което организира електронни дискусии по актуални икономически и политически въпроси с участието...
loli
9 0
Същност и специфики на прес журналистиката обърната към малките общности 24 стр.

Същност и специфики на прес журналистиката обърната към малките общности

Препоръката относно медийния плурализъм и разнообразието на медийното съдържание (cm/rec (2007). и двата документа поставят ударението върху възможностите на медиите на общностите, местните, на малцинствата или социалните медии да формират...
nerven
17 0