Материали 1-10 от 2

Извънстоличните манастири от епохата на Второто българско царство Сравнително изследване върху манастири от югозападните предели на българското царство 54 стр.

Извънстоличните манастири от епохата на Второто българско царство. Сравнително изследване върху манастири от югозападните предели на българското царство.

Акцентът се поставя върху анализ на манастирите като се използва констативния метод, т.е. без излишни коментари, които са предмет на следващ етап на изследване, да се даде историческа справка, където това е възможно, архитектурен план...
rusev02
0 0
Църквата Свети Йоан Предтеча в Габрово 61 стр.

Църквата "Свети Йоан Предтеча" в Габрово

Църквата "Свети Йоан Предтеча" е най-старият съществуващ до днес християнски храм в Габрово. Хронологически храмът преминава през 4 строителни периода в архитектурно-строителната си история. Може да се свърже с дейността на големия български...
messi
2 0