Материали 1-10 от 5

Същност и основни принципи на системата за тотално управление на качеството 12 стр.

Същност и основни принципи на системата за тотално управление на качеството

В продължение на много години операционните мениджъри поддържат мнението, че продуктивността и качеството на продукцията са в обратно пропорционална зависимост. В наши дни това твърдение многократно доказва своята несъстоятелно...
lubega
6 0
Управление на качеството 57 стр.

Управление на качеството

Цялостно качество в организацията може да се постигне, когато всяко нейно звено определи своите изисквания към доставчика, който от своя страна се стреми да ги удовлетвори. С други думи, качеството в организацията, в контекста на тази идея на Джуран...
cblock
28 5
Управление на качеството 25 стр.

Управление на качеството

Степента на съответствие между планираните и фактически постигнатите характеристики на качеството на изделието и услугата формира различните негови нива, които могат да се разграничат на приемливо, задоволително, изпълнено...
dannyboy
14 1
Въвеждане на система за управление на качеството iso 9001 и сертифициране на фирма х оод 18 стр.

Въвеждане на система за управление на качеството iso 9001 и сертифициране на фирма х оод

Бизнесът в България е изправен пред сериозни предизвикателства, свързани с новата финансова и икономическа ситуация в света със своето равнище и динамика на производителност, и капацитет за конкурентоспособност
admin
37 1