Материали 1-10 от 23

Основи на екологията 1 стр.

Основи на екологията

Исторически сведения за възникване на екологията На 14. IX. 1886 г. ученият енциклопедист Ернест Хекел в пред¬говора на книгата си "Всеобща морфология" доказва необходимостта от нова наука, изучаваща взаимоотношенията...
silviQ
3 0
Екология 10 стр.

Екология

Съдържанието на съвременната екология най-добре се разбира, ако се изхожда от концепцията на нивата на организираност, която всъщност представлява един своеобразен екологически спектър...
cblock
5 0
Методи за оценяване на въздействието на човешката дейност върху околната среда 16 стр.

Методи за оценяване на въздействието на човешката дейност върху околната среда

Опазването на околната среда е система от международни, държавни и местни административно-стопански,функционират природните системи за да се постигне благоприятна за човека околна среда...
cblock
9 0
Състояние на атмосферния въздух и на повърхностно-течащите води и методи за очистването им 17 стр.

Състояние на атмосферния въздух и на повърхностно-течащите води и методи за очистването им

Обекта на изследване е територията на българия, а предмет се явяват повърхностно-течащите води и атмосферния въздух на страната. Състояние на атмосферния въздух...
ndoe
2 0
Основни екологични проблеми свързани с отпадъците на област Монтана 11 стр.

Основни екологични проблеми свързани с отпадъците на област Монтана

Отпадъците са един от основните проблеми на съвременната високо технологична цивилизация. С бурното развитие на модерното консуматорско общество, количеството отпадъци нараства лавинообразно и проблемът за тяхното обезвреждане става...
emoto_92
8 0
Климатични промени 15 стр.

Климатични промени

Определение за климат. Фактори на климата. Климатични промени и влияние. Политики за глобалното затопляне. Последици от климатичните промени. Климатичните промени в България. Източници на енергия в България. Мнения на специалистите.
mOn
5 0