Материали 1-10 от 43

Закони и наредби за опазване на околната среда 25 стр.

Закони и наредби за опазване на околната среда

Околната среда е средата, в която живеем. От околната среда зависи нашето здраве и начина ни на живот.Човекът трябва да се грижи за околната среда и да не я замърсява, защото това може да доведе до фатален край на човешкия род....
aronn
0 0
Основи на екологията 1 стр.

Основи на екологията

Исторически сведения за възникване на екологията На 14. IX. 1886 г. ученият енциклопедист Ернест Хекел в пред¬говора на книгата си "Всеобща морфология" доказва необходимостта от нова наука, изучаваща взаимоотношенията...
silviQ
3 0
Екология 10 стр.

Екология

Съдържанието на съвременната екология най-добре се разбира, ако се изхожда от концепцията на нивата на организираност, която всъщност представлява един своеобразен екологически спектър...
cblock
5 0
Екологичен мониторинг на община Силистра 15 стр.

Екологичен мониторинг на община Силистра

Природно-географска и административно-териториална характеристика на общината. Област Силистра е разположена в североизточната част на България, на границата с Република Румъния. Тя обхваща източната платовидна подобласт на...
cblock
6 0
Биоразнообразие - същност и опазване 11 стр.

Биоразнообразие - същност и опазване

Биоразнообразие - включва всички живи организми, които обитават дадено място. То е в тясна и неразривна връзка със средата на живот. Организмите променят средата, но и тя от своя страна непрекъснато ги променя...
rusev02
19 2
Екологични последствия от замърсяването на атмосферата 5 стр.

Екологични последствия от замърсяването на атмосферата

Замърсяването на атмосферния въздух въздейства по различен начин на околната среда: пряко и моментно (смог) или бавно и постепенно, разрушавайки различни жизненоважни системи на организмите и човека...
nerven
3 0
Методи за оценяване на въздействието на човешката дейност върху околната среда 16 стр.

Методи за оценяване на въздействието на човешката дейност върху околната среда

Опазването на околната среда е система от международни, държавни и местни административно-стопански,функционират природните системи за да се постигне благоприятна за човека околна среда...
cblock
9 0
Състояние на атмосферния въздух и на повърхностно-течащите води и методи за очистването им 17 стр.

Състояние на атмосферния въздух и на повърхностно-течащите води и методи за очистването им

Обекта на изследване е територията на българия, а предмет се явяват повърхностно-течащите води и атмосферния въздух на страната. Състояние на атмосферния въздух...
ndoe
2 0