Материали 21-30 от 23

Екологичен проблем на община Асеновград 19 стр.

Екологичен проблем на община Асеновград

Обект на настоящият проект е територията на община Асеновград. Предметът на изследване включва анализ на състоянието и проблемите на околната среда в общината. Околната среда оказва пряко влияние на здравето на населението в общината...
dannyboy
14 0