Материали 1-10 от 3

Счетоводно и информационна характеристика на разплащанията чрез директен дебит във валута 17 стр.

Счетоводно и информационна характеристика на разплащанията чрез директен дебит във валута

В процеса на осъществяване на дейността си, предприятията влизат в многобройни сметни взаимоотношения, които се уреждат по безналичен начин. Основните нормативни актове, с които се регламентират тези разплащания са:...
cblock
0 0
Банково счетоводство 41 стр.

Банково счетоводство

В процеса на осъществяване на дейността се,предприятията влизат в многобройни сметни взаимоотношения,които се уреждат по безналичен начин и са регламентирани в нормативен документ,с който се определя реда и сроковете за извършване на плащанията...
lubega
11 1
Емисионни банкови операции и тяхното счетоводно отчитане 18 стр.

Емисионни банкови операции и тяхното счетоводно отчитане

Функции на Българска народна банка по емитирането на паричви знаци - съгл. чл. 25 от Закона за БНБ организира отпечатването на банкноти и сеченето на монети, съхраняване...
nerven
26 0