Материали 1-10 от 2

Социалните практики за закрила на детето 78 стр.

Социалните практики за закрила на детето

България ратифицира конвенцията на оон за правата на детето през 1991 година, като през 2000 година е приет и законът за закрила на детето. Това десетгодишно забавяне на практическото прилагане на конвенцията и отсъствието на ефективни...
ivan40
7 1