Материали 1-10 от 34

Природни пояси и зони на земята 6 стр.

Природни пояси и зони на земята

Умения и дейности, реализирани в урока – да се усвоят нови знания за географското положение за природните пояси и зони на света; за връзките между природните компоненти в тях; за условията на живот и труд в зоните; за типичните проблеми...
lubega
0 1
Звукът ДЖ 7 стр.

Звукът ДЖ

Учениците да осъзнаят звук ДЖ като звучен съгласен, който се бележи с двубуквеното съчетание ДЖ. Да го разграничат от ЖД. Развитие и обогатяване на речника на учениците. Изграждане на умения за работа по текст и личностно отношение...
cblock
12 1
Eтапи на работа с текста на художествената творба първичен синтез анализ вторичен синтез 7 стр.

Eтапи на работа с текста на художествената творба – първичен синтез, анализ, вторичен синтез

Предварителната подготовка включва различни задачи – индивидуални, колективни, по групи. Чрез тях се стремим да активизираме преживяванията на учениците, да обогатим представите и знанията им за съответна епоха, събития,...
cblock
2 0
План-конспект по математика 11 стр.

План-конспект по математика

Погледнете зад.2 на същата страница. Пресметнете числовите изрази в хвърчилото и оцветете с еднакъв цвят там, където отговорите съвпадат. Къде получихте числото 3? числото 9? числото 4? а числото 8...
ivan40
29 2
Методика на физическата култура в ДГ - план-конспект за 1 група на тема Ходене търкаляне хвърляне 4 стр.

Методика на физическата култура в ДГ - план-конспект за 1 група на тема "Ходене, търкаляне, хвърляне"

Образователни задачи: а) Разучаване на ходене върху ниска пейка -10 см.; б) Затвърдяване търкаляне на топка между две деца играта "На тебе, на мене"; в) Разпръснатo бягане – игра Шаро...
ivan40
125 47