Материали 1-10 от 138

Вербална комуникация 8 стр.

Вербална комуникация

Структура: 1. Същност и значение на вербалната комуникация 2. Видове вербална комуникация 3. Аспекти на вербалната комуникация 4. Техники на вербалната комуникация според характера на предаваното съобщение – преки и непреки съобщения 5. Методът на „а
lonito_1994
0 4
Видове комуникация 3 стр.

Видове комуникация

Тема 3 Видове комуникация В научната литература съществуват различни класификационни признаци за обособяването на видовете комуникации. 1. Според средата, в която се осъществяват, комуникациите се разделят на вътрешни и външни
lonito_1994
0 1
Същност особености и принципи на комуникацията 10 стр.

Същност, особености и принципи на комуникацията

Тема 1 Същност, особености и принципи на комуникацията Структура: 1. Същност на процеса общуване 2. Същност на комуникация 3. Разграничение между комуникация, общуване и предаване на информация 4. Особености на комуникацията 5. Принципи на бизне
lonito_1994
0 1
Групова работа в часовете по изобразително изкуство 5 стр.

Групова работа в часовете по изобразително изкуство

Груповата работа е предизвикателство за учителите по изобразително изкуство в началното училище. Тя предоставя големи възможности за сътрудничество както между отделните ученици, така и между учителя и ученика...
messi
0 0