Материали 1-10 от 18

Операционни системи 20 стр.

Операционни системи

В многопроцесните операционни системи една от най-важните задачи е за планиране на ресурсите. Обикновено, в даден момент заявките от процесите за използване на един ресурс са много повече отколкото самия ресурс може да поеме. Затова трябва да се вземе реш
mar4e1984
0 0
Мултимедийни технологии 74 стр.

Мултимедийни технологии

Най-общо мултимедията е диалогово (интерактивно) взаимодействие на медии от различен вид. отнесено към компютрите, това означава, че те трябва да могат да общуват с потребителя чрез всички медии...
lubega
3 0
Информатика и информация 22 стр.

Информатика и информация

Как човек опознава света? За ролята на информацията в развитието на човешкото общество. Повече за същността и свойствата на информацията. Кои са основните характеристики на информационното общество....
cblock
18 0