Материали 1-10 от 23

ролята на училището за възпитанието на съвременното дете 4 стр.

ролята на училището за възпитанието на съвременното дете

Училището е онази институция, която изиграва твърде важна роля в процеса на възпитание на детето. Процесът на възпитание е една от най – старите форми на обществено съзнание и съзряване на личността.
aneliq81
60 5
Единният вътрешен пазар - крайъгълен камък на икономическия и валутен съюз 7 стр.

Единният вътрешен пазар - крайъгълен камък на икономическия и валутен съюз

Единният вътрешен пазар /ЕВП/ на страните-членки на Европейския съюз /ЕС/ възниква като резултат от задълбочаването на икономическата интеграция, започнала още през 50-те години на ХХ век със създаването на интеграционните общности...
ivan40
3 0
Съвременни аспекти на фолклора и влиянието му върху децата и учениците 4 стр.

Съвременни аспекти на фолклора и влиянието му върху децата и учениците

Народно творчество или фолклор е събирателно понятие за литературни произведения с неизвестен или неуточнен (анонимен) автор, а всъщност е налице съавторство при устното им предаване, като това общо авторство се приписва като цяло "на народа"...
loli
5 0
 Ефективният учител е 5 стр.

Ефективният учител е ...

Професионалният труд е водеща дейност в живота на човека. В света има хиляди професии, но една от най - значимите, най-често срещаните е тази на учителя. По численост на упражняващите я, тя е една от най- значимите, а по степен на квалификация тя...
cblock
24 0
Европейски стандарти за развитието на единния вътрешен пазар 7 стр.

Европейски стандарти за развитието на единния вътрешен пазар

Разработването и използването на европейските стандарти е едно от най-важните постижения на Европейския съюз, за създаването и развитието на единния вътрешен пазар....
messi
4 0
Който не уважава себе си лесно губи уважението към другите 3 стр.

Който не уважава себе си, лесно губи уважението към другите

Уважението е нещо, което е важно всеки човек да има, не само към себе си, но и към околните. Какво обаче е уважението. Много хора го разбират и определят като способност да предадеш на другия внимание и вяра в собствените му възможности...
lubega
13 0
Образованието най-ценното богатство 5 стр.

Образованието най-ценното богатство

Образованието, науката и културата, осигуряват съхраняването и разширеното възпроизводство на интелекта в България. От неугасналата традиционна любов към българина към знанието и стремежа му да се образова до ден днешен образованието играе основна...
nerven
102 13