Материали 1-10 от 22

Общо речево недоразвитие при децата със специални образователни потребности 9 стр.

Общо речево недоразвитие при децата със специални образователни потребности

Речта е основно комуникативно средство, основна функция, която има определящо значение за цялостното развитие на детето като личност. Тя е подчинена на обективните закономерности на езика и протича през определени етапи...
ivan40
9 0
Управление на училищната система в Литва и Словения 6 стр.

Управление на училищната система в Литва и Словения

Министерството на образованието и науката е отговорно за развитието и приложението на образователните политики и определя критериите за разпределението на финансовите ресурси. През 2002 г. е въведена нова система...
messi
1 4
Организационен мениджмънт на малък и среден бизнес 5 стр.

Организационен мениджмънт на малък и среден бизнес

Изграждането на организационно-мениджърската стратегия се влияе не само от размера на фирмата, но и от един по-обхватен комплекс от взаимодействащи си и взаимосвързани фактори...
nerven
3 0
Теория на изкуството 2 стр.

Теория на изкуството

След първите археологически разкопки на първобитно изкуство през 19 век се поставя въпросът как е възникнало изкуството. Освен от археологията, данни се черпят от езикознанието, етнологията и др. науки. Създават се няколко теории...
loli
9 1