Материали 1-10 от 2

Социално значими заболявания онкологични заболявания 11 стр.

Социално значими заболявания: онкологични заболявания

Преди да започнем да пишем за какъвто и да е вид заболяване и да го наречем социално значимо, трябва да обесним какво означава това. Социално значимо е заболяване имащо значение за обществото...
rusev02
0 1