Материали 1-10 от 4

Разходи приходи себестойност и рентабилност 16 стр.

Разходи, приходи, себестойност и рентабилност

В условията на пазарна икономика, когато различните видове собственост са равнопоставени, просперитетът и оцеляването на всяка стопанска единица зависи преди всичко от ефективността на нейната производствено – стопанска дейност – от печалбата.
dannyboy
0 0
Капитал на предприятието 18 стр.

Капитал на предприятието

Проследявайки икономическата мисъл, научно обобщена в историята на икономическите учения, може да се види, че капиталът е бил обект на една или друга интерпретация. И като понятие, и като категория той е бил и е обект на научна...
lubega
0 0
Ценова политика и ценови стратегии на предприятието в условията на чиста конкуренция 35 стр.

Ценова политика и ценови стратегии на предприятието в условията на чиста конкуренция

Чрез избора на метод за ценообразуване, маркетолозите определят окончателна цена на продукта. В процеса на анализ, избор на ценова стратегия и конкретна цена се решава дали в основата й да лежат размера на издръжките, равнището на търсене или конкретни...
the_magicer
2 0
Икономика на предприятието - пищови 11 стр.

Икономика на предприятието - пищови

Под понятието управление (мениджмънт) се разбира управление на стопанската дейност на отделната стопанска единица. Мениджмънт – това е вземане на управленски решения при разрешаване на определен проблем....
admin
20 2