Материали 1-10 от 6

ПРИДОБИВАНЕ НА СЕКРЕТНИ СЪТРУДНИЦИ В КОНТРАЗУЗНАВАНЕТО 82 стр.

“ПРИДОБИВАНЕ НА СЕКРЕТНИ СЪТРУДНИЦИ В КОНТРАЗУЗНАВАНЕТО”

Системата за национална сигурност е възлова в политологията. За разбирането й е необходимо да се изясни съдържанието на понятията „сигурност” и „национална сигурност”.
rusev02
7 2
Кратък поглед върху концепцията за национална сигурност на Република България 28 стр.

Кратък поглед върху концепцията за национална сигурност на Република България

Първото десетилетие на новия век е уникален период за националната политика за сигурност, поради това, че открива възможности за осъществяването на идеи с отиващи в бъдещето ефекти за развитието на страната...
gecata_maina
9 0
Контраразузнаване 82 стр.

Контраразузнаване

Характерът и съдържанието на контраразузнавателната дейност и по-точно на приеманата понастоящем в теорията основна нейна форма – агентурно-оперативната, дават основание тя да бъде отнесена към професиите...
silviQ
17 2
Икономическата сигурност основна част на националната сигурност 7 стр.

Икономическата сигурност – основна част на националната сигурност

В началото е редно да се обясни какво точно разбираме под термина "национална сигурност". Българското законодателство дава легална дефиниция за него в Закона за защита...
nerven
18 1