Материали 1-10 от 4

Данък при източника 14 стр.

Данък при източника

Произходът на международното двойно данъчно облагане се свързва с факта, че отделните държави по силата на фискалния си сувере¬нитет определят пространственото действие на данъчните си закони така, че то да не се ограничава на територията на държавата...
silviQ
8 1
Данъчна ревизия 13 стр.

Данъчна ревизия

Ревизията е специфична форма за последващ контрол. В констатациите от нея се съдържа информация за законосъобразността на взаимоотношенията между проверявания обект и държавния бюджет. Органите по приходите установяват действителното стопанско и финансово
messi
18 1