Материали 1-10 от 2

Наводнения 2 стр.

Наводнения

Наводненията представляват временно заливане на значителна част от сушата в резултат от действието на природните сили или разрушаване на хидротехнически съоръжения (язовирни стени, баражи). За разлика от другите природни бедствия...
lubega
3 0
Концепция за обучението по Безопасност на движението по пътищата БДП 11 стр.

Концепция за обучението по Безопасност на движението по пътищата (БДП)

Обучението по безопасност на движението по пътищата (БДП) според концепцията трябва да се разглежда като неделима част от цялостното образование и възпитание на личността....
lubega
54 2