Материали 1-10 от 11

Структурните фондове на Европейския съюз 15 стр.

Структурните фондове на Европейския съюз

От началото на 2007 г. България е част от голямото семейство на Европейския съюз. Пътят, който извървя страната ни, за да стигне до тук не беше никак лек и няма да бъде лесно настигането на развитието на далеч по...
messi
0 1
Европейските институции и техните функции 38 стр.

Европейските институции и техните функции

Основни институции 1) Европейски Парламент 2) Съвет на Европейския съюз 3) Европейска Комисия 4) Съд на Европейските общности 5) Европейска сметна палата 6) Европейски омбудсман 7) Европейски надзорен орган по защита на данните...
dannyboy
26 2
Икономически и политически критерии за членство в Европейския съюз 94 стр.

Икономически и политически критерии за членство в Европейския съюз

Темите свързани с Европейския съюз, присъстват всекидневно в медийното пространство и чрез него влизат във всеки европейски дом. Актуалноста и популярноста на тези теми се определят не само от принципната значимост на...
emoto_92
3 0
Политика на ЕС за регионално развитие 6 стр.

Политика на ЕС за регионално развитие

Основната цел на регионалната политика е да засили икономическото, социалното и териториалното сближаване чрез намаляване на различията между нивата на развитие на регионите и страните от европейския съюз...
dannyboy
5 2
Политика на Европейския Съюз за регионално развитие 6 стр.

Политика на Европейския Съюз за регионално развитие

Основната цел на регионалната политика е да засили икономическото, социалното и териториалното сближаване чрез намаляване на различията между нивата на развитие на регионите и страните от европейския съюз. По този начин политиката...
gecata_maina
2 1
Европейски институции и интеграция 6 стр.

Европейски институции и интеграция

За периода 2007-2013 г. политиката на Европейския съюз за правосъдие, свобода и сигурност покрива широк спектър от цели и области на интервенции, засягащи в еднакво важна степен институциите на страните - членки на ЕС, гражданите, бизнеса...
nerven
6 1
Европейска конвенция за защита правата на човека 9 стр.

Европейска конвенция за защита правата на човека

Европейска конвенция за защита правата на човека. Въпреки, че Европейският съюз и Съветът на Европа споделят към момента общи флаг и химн, техните функции и цели са осезаемо различни...
ivan40
3 1