Материали 1-10 от 4

Международно частно право 66 стр.

Международно частно право

Същността на отношенията с международен елемент се определя от тяхната връзка с правните системи на две или повече държави, свързани с: - гражданството или местожителството на някоя от страните по отношението;...
loli
12 7
Търговска асигнация 8 стр.

Търговска асигнация

Търговската асигнация е едностранна, писмена търговска сделка, която се изразява в издаване на нареждане от издателя (асигнанта) до търговец – приемател (асигнат) да предаде на заповедта на поемателя (асигнатор) пари, ценни книги или други заместими...
messi
9 0