Материали 1-10 от 26

Хуманистична психология смисъл самокаузалност 16 стр.

Хуманистична психология – смисъл, самокаузалност

Осъществяването на историческата съпоставка между хуманистичните направления в сащ и русия изисква да отбележим, че в историографията на психологията няма единно мнение относно това в какъв географски ареал става възможна хуманистичната психология...
dannyboy
7 0
Проблема за смисъла на живота и щастието 7 стр.

Проблема за смисъла на живота и щастието

Щастието може да бъде разгледано, като една от основните и най-важни категории в етиката, защото щастието е смисъла и най-съществената част от човешкия живот. Не би могло да се говори за етика, ако няма щастие...
lubega
10 0
Петото размишление на Бенедикт де Спиноза от книгата му Етика доказана по геометричен начинразглеждащо човешките афекти 12 стр.

Петото размишление на Бенедикт де Спиноза, от книгата му "Етика доказана по геометричен начин"разглеждащо човешките афекти

Разделено на пет части мономенталното произведение на Холандският философ рационалист Б.де Спиноза озаглавено "Етика доказана по геометричен начин " завършва с размишление "за моща на разума или човешката свобода"
emoto_92
16 0
Свободата 6 стр.

Свободата

Тя е висша човешка ценност, един вид морална уникалност. В биологичния смисъл на думата животните също се стремят към свобода, но свободата като свобода на духа, на избора, на словото, на волята е присъща само и единствено на човека...
silviQ
28 2
Подробни лекции по философия за първи курс 74 стр.

Подробни лекции по философия за първи курс

Първоначално философията обхваща цялата съвкупност от знание на хората за материалния свят и съзнанието. Философията означава любов към мъдростта . Времето в което живеем е с необичайно сложни проблеми...
emoto_92
10 1