Материали 1-10 от 1

Съкратени лекции по трудово право 20 стр.

Съкратени лекции по трудово право

ТП е онова, върху което възникват субективните ТП и задължения и определя границите за тяхното възникване, съществуване и прекратяване. Това е правната връзка, по силата на която едната страна престира своя...
ndoe
16 3