Материали 1-10 от 4

Изследване на фирма и насоки за намаляване на риска при управление на организацията 15 стр.

Изследване на фирма и насоки за намаляване на риска при управление на организацията

Oбщо представяне на фирмата. Резюме. Представяне на бизнес идеята. Мисия и цели. Oписание на бизнеса (предприятието). Маркетинг. Операционен (производствен) план. Организация и управление. Оценка на риска. Финансов план...
the_magicer
71 8