Материали 1-10 от 27

Извънстоличните манастири от епохата на Второто българско царство Сравнително изследване върху манастири от югозападните предели на българското царство 54 стр.

Извънстоличните манастири от епохата на Второто българско царство. Сравнително изследване върху манастири от югозападните предели на българското царство.

Акцентът се поставя върху анализ на манастирите като се използва констативния метод, т.е. без излишни коментари, които са предмет на следващ етап на изследване, да се даде историческа справка, където това е възможно, архитектурен план...
rusev02
0 0
Професионално-личностна характеристика на лиността на началния учител 107 стр.

Професионално-личностна характеристика на лиността на началния учител

Все повече преобладава мнението за необходимостта от предефиниране на целите на българското образование, в частност на българското училищно образование, с оглед новите изисквания на динамичната глобална икономика и предизвикателствата на високо...
the_magicer
0 0
ПРИДОБИВАНЕ НА СЕКРЕТНИ СЪТРУДНИЦИ В КОНТРАЗУЗНАВАНЕТО 82 стр.

“ПРИДОБИВАНЕ НА СЕКРЕТНИ СЪТРУДНИЦИ В КОНТРАЗУЗНАВАНЕТО”

Системата за национална сигурност е възлова в политологията. За разбирането й е необходимо да се изясни съдържанието на понятията „сигурност” и „национална сигурност”.
rusev02
7 2
Финансови пазари за международни операции 92 стр.

Финансови пазари за международни операции

По-крупната транснационална единица, влагаща капитали и действаща зад граница, е загрижена и за достъпността на капитала на местните пазари, и за ситуацията на крупните глобални пазари на капитал....
rusev02
0 0
Счетоводното отчитане на лизинговите сделки в стопанските предприятия 80 стр.

Счетоводното отчитане на лизинговите сделки в стопанските предприятия

Ще представя видовете лизинг, основни понятия, правна същност на лизинга и лизинговите договори. Националните счетоводни стандарти, международните такива МСС, както и счетоводното отчитане в предприятията...
lubega
5 3
Църквата Свети Йоан Предтеча в Габрово 61 стр.

Църквата "Свети Йоан Предтеча" в Габрово

Църквата "Свети Йоан Предтеча" е най-старият съществуващ до днес християнски храм в Габрово. Хронологически храмът преминава през 4 строителни периода в архитектурно-строителната си история. Може да се свърже с дейността на големия български...
messi
2 0