Материали 1-10 от 11

Управление на стресови ситуации 12 стр.

Управление на стресови ситуации

Професионален стрес - основни стресори и негативни последствия. Управление на професионалния стрес - индивидуални стратегии и организационни стратегии. Мониторинг на стреса. Превенция на стреса...
silviQ
4 0
Организация и Управление на производството 11 стр.

Организация и Управление на производството

За фирма "Строй Корект" ЕООД- история на фирмата II Производствена структура - Управленска структура - Структора на персонала - Линейна управленска структура III Юридическо състояние -Едноличен търговец - ЕООД IV Ползвана литература...
dannyboy
3 0
Управление на риска във фирма Светлина ООД 16 стр.

Управление на риска във фирма "Светлина" ООД"

Фирма "Светлина" е основана през 1997 г. като Дружество с ограничена отговорност и седалище в гр. София. Дружеството се създава за неопределен срок и се ръководи заедно и поотделно от тримата собственици в качеството им на управители на дружеств
dannyboy
4 1
Организационен мениджмънт на малък и среден бизнес 5 стр.

Организационен мениджмънт на малък и среден бизнес

Изграждането на организационно-мениджърската стратегия се влияе не само от размера на фирмата, но и от един по-обхватен комплекс от взаимодействащи си и взаимосвързани фактори...
nerven
3 0