Материали 1-10 от 6

Предмет функции и задачи на дидактиката 17 стр.

Предмет, функции и задачи на дидактиката

Думата “дидактика” има старогръцки произход. “Дидаско” означава обучавам, наставлявам; “дидаскалия” – обучение, образование ; “дидаскалос” – учител. От древногръцкото “даскалос” идва и използваното у нас в миналото название “даскал”...
Simonsita
16 1