Материали 1-10 от 8

КАНАЛИ И ИНФОРМАЦИОННИ ПОТОЦИ ОБСЛУЖВАЩИ ЛИЦАТА С УВРЕЖДАНИЯ 14 стр.

КАНАЛИ И ИНФОРМАЦИОННИ ПОТОЦИ, ОБСЛУЖВАЩИ ЛИЦАТА С УВРЕЖДАНИЯ

В резултат на каналите и информационните потоци, обслужващи лицата с увреждания се осъществява повишаване качеството на живот на хора с увреждания и се повишава качеството на предоставените социални услуги в общността.
messi
4 0
Безработица и трудова заетост при ромската етническа общност 13 стр.

Безработица и трудова заетост при ромската етническа общност

Включва образователен статус, трудова заетост, сектори на заетост, безработица и активни мерки на пазара на труда за социална интеграция при ромското население...
silviQ
3 1
Сравнителен анализ на системите за социално осигуряване на България Чили и Ирландия 39 стр.

Сравнителен анализ на системите за социално осигуряване на България, Чили и Ирландия

Социалното осигуряване възниква в нашата страна в края на миналия век след Освобождението от турско робство. Условно, развитието на осигурителните системи у нас преминава през три основни етапа...
messi
0 0
Образователни стратегии за повишаване личната отговорност за здравето 14 стр.

Образователни стратегии, за повишаване личната отговорност за здравето

Здравето е единство и равновесие между организъм, личност и жизнена среда. В общобиологичен аспект то е хармонично единство на всички обменни процеси между организма и жизнената среда и като резултат на това – съгласувано протичане на разнообразните...
mOn
8 2