Материали 1-10 от 1

Същност и специфични черти на логистиката 66 стр.

Същност и специфични черти на логистиката

Съвременно направление на научното знание и широко разпространена практика в страните с развити пазарни икономики. Значението на този термин има своя конкретен израз в стопанската, нестопанската и военната област...
admin
11 0