Материали 1-10 от 8

Интернет рекламата в маркетинговите комуникации 8 стр.

Интернет рекламата в маркетинговите комуникации

Актуалността на разглежданата тематика е свързана с необходимостта от изследване на комуникативната природа на съвременната реклама в интернет, която се обуславя от няколко важни предпоставка....
dannyboy
0 0
Свобода на словото и цензура в рекламната комуникация 7 стр.

Свобода на словото и цензура в рекламната комуникация

За всеки един от нас е ясно, че анализа на темата обявена като "Свободата на словото", и в практиката, когато се говори за свободата на словото, винаги се прави връзка за нейния антипод, а това е именно цензурата...
ivan40
0 0
Цялостно описание на рекламна кампания и особености при провеждането им 5 стр.

Цялостно описание на рекламна кампания и особености при провеждането им

Рекламна кампания е термин от маркетинга , с който се означава планирана и координирана дейност по осъществяване на реклама , при която мероприятия се провеждат по различни комуникационни канали и средства за разпространение на рекламата....
rusev02
12 2
Рекламната интернет-политика и системата на рекламните мероприятия 10 стр.

Рекламната интернет-политика и системата на рекламните мероприятия

Рекламната политика включва всяка дейност, която е свързана със запознаване на потенциалните потребители с организацията или със стоките, предлагани от нея на пазара, изграждаща благоприятна представа за тях и подпомагаща продажбите. Рекламната политик...
nerven
21 0
Проект за реклама на фирма 7 стр.

Проект за реклама на фирма

Основната цел на рекламата е да допринесе за увеличаването на продажбите и за разширяването на пазарите чрез привличането на нови клиенти и завоюването на нови пазарни сегменти. Всяка фирма влага средства за реклама, ръководена от желанието да спечели...
admin
25 3