Материали 1-10 от 3

Обща икономическа теория 12 стр.

Обща икономическа теория

Макроикономиката се занимава с развитието на стопанската система, икономиката като цяло, изучва поведението на съвкупностите от пазарни субекти, тяхната взаимна връзка и зависимостта в хода на производство. Целта на ...
mOn
9 0