Материали 1-10 от 1

Геополитика 11 стр.

Геополитика

Политическата география изследва ефекта на политическите процеси върху териториалната организация на човешките дейности, докато геополитиката акцентира върху познанието за държавата като пространствено образование...
ivan40
8 1