Материали 1-10 от 2

Възникване на андрагогиката 15 стр.

Възникване на андрагогиката

Етапите в развитието на андрагогиката. Първи преднаучен етап - практическа дейност в сферата на образованието на възрастните. Втори етап - на дескриптивно-индуктивната теория за образование на възрастните - от средата на XIX в. до...
ivan40
67 3