Материали 1-10 от 330

Двойнствен-симплекс методАнализ на задачата на линейното оптимиране 9 стр.

Двойнствен-симплекс метод.Анализ на задачата на линейното оптимиране

Добра курсова работа с отлична оценка. Двойственият симплекс метод е разработен от Лемке през 1954 г. зарешаване на линейни задачи, при които се налага добавяне на новиограничения, след като преди това е било намерено оптимално решение.
donio
0 0
Социално значими заболявания онкологични заболявания 11 стр.

Социално значими заболявания: онкологични заболявания

Преди да започнем да пишем за какъвто и да е вид заболяване и да го наречем социално значимо, трябва да обесним какво означава това. Социално значимо е заболяване имащо значение за обществото...
rusev02
0 1