Материали 1-10 от 1

Размерната структура на предприятията в България 16 стр.

Размерната структура на предприятията в България

Описва тенденциите в размерната структура на предприятията в България и възможностите на икономическата политика за преодоляване на диспропорциите в размерната структура...
cblock
6 0