Материали 81-90 от 1170

Професионално-личностна характеристика на лиността на началния учител 107 стр.

Професионално-личностна характеристика на лиността на началния учител

Все повече преобладава мнението за необходимостта от предефиниране на целите на българското образование, в частност на българското училищно образование, с оглед новите изисквания на динамичната глобална икономика и предизвикателствата на високо...
the_magicer
0 0
 Психопрофил на успешния лидер според Теорията на чертите 7 стр.

Психопрофил на успешния лидер според Теорията на чертите

Реферат по Организационна психология (Психология на управлението) на тема Психопрофил на успешния лидер според Теория на чертите. Поставена оценка - Отличен 6,00
d_dnev
0 4
Резюме на книгата quotЯворов и Лора Мистерията на една гибелquot книга първа quotРеволвер и любовquot 9 стр.

Резюме на книгата "Яворов и Лора. Мистерията на една гибел", книга първа: "Револвер и любов"

Чрез своя документално-публицистичният роман, доц. д-р Коларов ни представя една по различна гледна точка за живота, творчеството и личността на един гениален автор и изключителен човек...
aronn
0 1
Изследване на групово поведение и възможност за управление на груповото поведение 19 стр.

Изследване на групово поведение и възможност за управление на груповото поведение

Анализът на груповата ефективност отчита етапа, на който се намира съответната група, а избраните интервенции да бъдат насочени приоритетно към съответния елементи от модела...
nerven
0 0
Икономиката като фактор за развитие на туризма 19 стр.

Икономиката като фактор за развитие на туризма

Настоящата курсова работа се фокусира и разглежда влиянието на икономиката като основен фактор за развитието на туризма. Известен факт е, че съвременният туризъм се превърна в масово социално-икономическо явление. В световен мащаб, той е третият по...
aronn
0 0