Материали 1-10 от 1

Пищови по застрахователно право 14 стр.

Пищови по застрахователно право

Под ЗП се има предвид обективното право. ЗП е съвкупност от ПНорми, които регламентират отношенията, възникващи в процеса на образуване, функциониране и прекратяване на Застрахователни организации (ЗО) и отношенията м/у застрахован и ЗО...
gecata_maina
9 0