Материали 1-10 от 29

Данъкът в системата на държавните приходи 4 стр.

Данъкът в системата на държавните приходи

1.Същност и функции на данъка От правно-технологическа гледна точка данъкът представлява законосъобразно, формално, безвъзмездно, задължително, принудително плащане от страна на физическите и юридическите лица в полза на държавата....
ndoe
0 0
Бюджет и бюджетна политика 12 стр.

Бюджет и бюджетна политика

1) Определение за държавен дълг. Бюджетен дефицит е налице, когато има превишение на бюджетните разходи над бюджетните приходи. Затова се налага да се намерят допълнителни средства, които да покрият тази разлика...
mOn
2 0
Финанси същност и основни понятия свързани с финансите 70 стр.

Финанси, същност и основни понятия, свързани с финансите

Въведение и еволюция на финансите – за разлика от парите, които са възникнали много преди възникването на държавата, финансите са изцяло продукт на нейното възникване и функциониране...
ivan40
8 0