Материали 1-10 от 1

Обща характеристика състав и функции на почвата 22 стр.

Обща характеристика, състав и функции на почвата

Обща характеристика, състав и функции на почвата, класификация на нарушените почви. По-голяма част от повърхността на континентите е покрита с почва. Тя осигурява условия и минерални вещества за развитие на растенията...
messi
28 0