Материали 1-10 от 40

Концептуални различия между етапите на класическата школа относно броя и значението на производствените фактори 14 стр.

Концептуални различия между етапите на класическата школа относно броя и значението на производствените фактори

Възникването на икономическата учения като обособен и самостоятелен клон на обществознанието се извършва в периода на утвърждаването на капиталистическата пазарна система.
rusev02
3 0
Финансови пазари за международни операции 92 стр.

Финансови пазари за международни операции

По-крупната транснационална единица, влагаща капитали и действаща зад граница, е загрижена и за достъпността на капитала на местните пазари, и за ситуацията на крупните глобални пазари на капитал....
rusev02
0 0
Иновационният риск 18 стр.

Иновационният риск

Иновационният риск - това е вероятност за загуби, възникващи при влагане от предприемаческата фирма средства в производството на нови стоки /услуги/, които е възможно да не намерят очакваното търсене на пазара...
ndoe
0 0
Международна логистика 13 стр.

Международна логистика

До неотдавна въпросът за цената е доминирал, когато ръководството мисли за обслужването на международните пазари. Проблемите за различните търговски и законови култури и по-голямата сложност са оставени на заден план...
mOn
6 0