Материали 61-70 от 1171

Варшавският договор и началото на блоковото разделение на света 27 стр.

Варшавският договор и началото на блоковото разделение на света

Международните отношения след Втората световна война се развиват под влиянието на множество военни, политически, икономически и национални фактори. Водещо място в следвоенната система на отношения заемат САЩ и СССР. Двете велики държави влизат в световнат
ivss25
0 0
Операционни системи 20 стр.

Операционни системи

В многопроцесните операционни системи една от най-важните задачи е за планиране на ресурсите. Обикновено, в даден момент заявките от процесите за използване на един ресурс са много повече отколкото самия ресурс може да поеме. Затова трябва да се вземе реш
mar4e1984
0 0
Вербална комуникация 8 стр.

Вербална комуникация

Структура: 1. Същност и значение на вербалната комуникация 2. Видове вербална комуникация 3. Аспекти на вербалната комуникация 4. Техники на вербалната комуникация според характера на предаваното съобщение – преки и непреки съобщения 5. Методът на „а
lonito_1994
0 4
Видове комуникация 3 стр.

Видове комуникация

Тема 3 Видове комуникация В научната литература съществуват различни класификационни признаци за обособяването на видовете комуникации. 1. Според средата, в която се осъществяват, комуникациите се разделят на вътрешни и външни
lonito_1994
0 1